TIFFOSI ONE SIZE HIGH WAIST – SkyfallClothing

TIFFOSI ONE SIZE HIGH WAIST

Tiffosi ONE SIZE HIGH WAIST 

Comfortably fits size 8-14

High Waist 

30" Leg 

Single Button